روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1396 ساعت 08:00 عربپور
چاپ

به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در اداره کل هواشناسی استان کرمان  برگزار گردید.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1396 ساعت 08:09