اداره کل هواشناسی استان کرمان

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

طرح تکریم ارباب رجوع در راستای احترام به حقوق مراجعه کنندگان به اداره کل هواشناسی استان کرمان انجام شده است
نام واحد موردنظر (*)

ورودی نامعتبر
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام اقدامات مورد نیاز درخواست به شما ارائه شده است ؟

ورودی نامعتبر
دسترسی به فرد مورد نظر جهت انجام کارتان چگونه بوده است؟

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

ورودی نامعتبر
نام افرادی که مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند مرقوم فرمایید

ورودی نامعتبر
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته مرقوم فرمایید.

ورودی نامعتبر
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟

ورودی نامعتبر
جهت انجام کار تا کنون چند بار مراجعه کرده اید در صورت تکرار تعداد مراجعه و علت را ذکر فرمایید.

ورودی نامعتبر
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا" آن را مرقوم نمایید.

ورودی نامعتبر
خدمات ارائه شده به جنابعالی را چگونه ارزیابی می کنید؟

ورودی نامعتبر
تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟

ورودی نامعتبر
در مجموع عملکرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب چگونه ارزیابی می کنید؟

ورودی نامعتبر
لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور بنویسید؟

ورودی نامعتبر

در صورت تمایل اقلام اطلاعاتی ذیل را جهت تماس تکمیل کنید.

نام و نام خانوادگی

ورودی نامعتبر
شماره تماس

ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی

ورودی نامعتبر
کد امنیتی
کد امنیتی

ورودی نامعتبرYou are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir