ارتباط با سازمان مرکزی

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

پنجشنبه, 16 آذر 1391 ساعت 08:13 مدیریت
چاپ مشاهده در قالب PDF

آدرس : تهران - ميدان آزادی - خيابان معراج - عنوان تلگرافی : هواشناسی

تلفن : 2066070017

فاکس : 66490440

صندوق پستی  : 1387835811

تلکس : 0213625

وب سایت : www.irimo.ir

آخرین بروز رسانی در شنبه, 18 آذر 1391 ساعت 14:01
You are here:   خانهارتباط با ماارتباط با سازمان مرکزی
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir