آخرین گزارش بارندگی استان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

چاپ مشاهده در قالب PDF

آخرین بارشها تا 11 تیر نشان میدهد که بارش سال زراعی امسال(اول مهر 93 تا کنون)در استان میانگین 128 میلیمتر را داشته که این میزان در مدت مشابه سال گذشته  161 میلیمتر ثبت شده بود.

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 11 تیر 1394 ساعت 10:33
You are here:   خانهآمار و اطلاعاتآخرین گزارش بارندگی استان
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir