چاپ مشاهده در قالب PDF

آخرین گزارش بارندگی تا 9:30 صبح روز  11/8/93

 

سال زراعی گذشته

سال زراعی جاری

بارش 10 ابان

بارش 9 ابان

بارش8 ابان

ایستگاه

0

0.8

0.4

0.4

 

كرمان

0

0.4

 

 

 

بم

0.2

12.7

0.1

2.6

8.5

سيرجان

0.5

18.8

0.5

10

7.3

بافت

0

16.8

 

 

0.2

جيرفت سیلو

2

0

 

 

 

كهنوج

0.6

1.2

0.7

0.4

0.1

شهربابك

0

0.4

 

0.2

0.2

رفسنجان

1.8

0

 

 

 

انار

2.5

6.3

0.9

1

3

لاله زار

0

0

 

 

 

شهداد

0.5

4.1

1.2

2.6

0.3

زرند

0

2

 

1.5

0.5

راور

0

9.4

 

4.2

5.2

ماهان

1.4

16

0.8

1.6

11.2

رابر

0.2

6.2

2.2

2.6

1.4

دشتخاک

0

2.4

0.4

2

 

گلباف

0

16

 

 

16

راین

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 11 آبان 1393 ساعت 09:39
You are here:   خانهآمار و اطلاعاتآخرین گزارش بارندگی استان
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir