چاپ مشاهده در قالب PDF

 

آخرین گزارش بارندگی تا 9:30 صبح روز  30/10/93

سال زراعی گذشته

سال زراعی جاری

بارش29 دی

بارش28 دی

بارش27 دی

ایستگاه

55.6

27.1

1.9

12.9

4.8

كرمان

25

14.1

9

 

 

بم

71.1

74.4

16

21.7

0.2

سيرجان

89

71.4

15.7

11.7

0.3

بافت

52

50.6

22

4

 

جيرفت سیلو

71.9

26.1

18.3

3.4

 

كهنوج

75.3

39.4

 

16

0.1

شهربابك

32

27.3

3.9

12.7

 

رفسنجان

44.2

43

14.2

18.6

0.2

انار

51.5

41.3

12.3

11.4

2.4

لاله زار

17.1

4.2

2.2

1.5

0.5

شهداد

42

40.4

1.5

12.4

0.8

زرند

19.7

33.6

1.1

22.3

 

راور

36.3

31.4

8.1

4.3

 

ارزوئیه

55

10.4

6.9

3.3

 

عنبر آباد

36.4

25.4

5.2

2.6

 

کوهبنان

22.9

12.9

1.9

8.4

0.1

بردسیر

54.2

29.6

7.6

2.4

2.8

ماهان

126.4

41.6

19.8

4.2

 

منوجان

95.5

47.2

4.8

12.2

0.2

رابر

20.4

10.4

8.6

1.8

 

ریگان

68.2

3.8

20

5

 

قلعه گنج

43.6

26

9

4.4

3.8

دانشگاه باهنر

14

11.6

4.8

3.8

0.6

گلباف

76.5

3.1

 

3.1

 

فاریاب

54.4

33.3

18.8

7.3

1.3

ساردوئیه

17.2

22.5

3.3

2.5

 

راین

//

23.8

3.7

14.2

 

صفاییه نوق

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 30 دی 1393 ساعت 13:02
You are here:   خانهآمار و اطلاعاتآخرین گزارش بارندگی استان
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir