آخرین گزارش بارندگی استان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

چاپ مشاهده در قالب PDF

زراعی گذشته

زراعی جاری

بارش  19 اردیبهشت

ایستگاه

147.5

104.6

0.2

كرمان

70.5

87.4

0

بم

168.8

145.3

2.7

سيرجان

223.4

188.5

0.6

بافت

186.1

141.6

0

جيرفت سیلو

198

118.1

0

جيرفت میانده

207.1

97.9

0

كهنوج

131.2

158.6

0.8

شهربابك

83.1

100.9

0

رفسنجان

64.8

112.8

3.4

انار

205.1

181.6

3

لاله زار

78.6

65.5

2.2

شهداد

125

129.8

0.7

زرند

60.7

127.7

0.2

راور

141

177.2

0.6

کوهبنان

261.3

99.4

0.4

منوجان

190.8

66

0.4

قلعه گنج

*

96.5

3.1

صفاییه نوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین سال زراعی جاری تاکنون: 125 میلیمتر    مدت مشابه سال گذشته: / 145میلیمتر

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 20 اردیبهشت 1394 ساعت 09:59
You are here:   خانهآمار و اطلاعاتآخرین گزارش بارندگی استان
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir