چاپ مشاهده در قالب PDF

آخرین گزارش بارندگی تا ساعت 10 صبح  8 فروردین 94

زراعی گذشته

زراعی جاری

بارش 7/1/94

بارش 6/1/94

ایستگاه

126.1

99.5

9.5

1.2

كرمان

56.9

84.8

3


بم

137.9

134.1

4.8

5

سيرجان

169.1

172.2

16


بافت

142.4

135

14


جيرفت سیلو

176.8

104.8

7.4


جيرفت میانده

201.4

96.2

0.1


كهنوج

109

147.7

1.6

2.2

شهربابك

79.1

93.2

6


رفسنجان

57.8

102.2

7.2


انار

142.5

147.8

6


لاله زار

70.1

55.1

2


شهداد

100.7

115.3

5.5

2.7

زرند

49.4

117.2

13.2

0.9

راور

114

35.2ارزوئیه

188.5

62.1

0.1


عنبر آباد

106.2

147.2

19.6

0.8

کوهبنان

59.8

47.8

5.8

0.1

بردسیر

219.7

131.2

15.8


رابر

105.6

147.4

9.2

3.4

دشتخاک

35

67.8

4.8


گلباف

186.9

178.7

14.3


ساردوئیه

42.2

77.4

6.8


راین

0

90.5

1.9


صفاییه

0

48.5

2.6


نرماشیر

میانگین سال زراعی جاری تاکنون: 114 میلیمتر    مدت مشابه سال گذشته: 121میلیمتر

آخرین بروز رسانی در شنبه, 08 فروردین 1394 ساعت 11:35
You are here:   خانهآمار و اطلاعاتآخرین گزارش بارندگی استان
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir