چاپ مشاهده در قالب PDF

آخرین گزارش بارندگی تا 10:30 صبح روز  27/2/93

سال زراعی گذشته

سال زراعی جاری

بارش 26 /2/93

ایستگاه

159.3

147.5

 

كرمان

90.1

71.8

1.3

بم

142.7

169.1

 

سيرجان

241.7

225.4

 

بافت

181.4

187.6

1.5

جيرفت سیلو

158.8

209

1

جيرفت میانده

190.7

207.1

 

كهنوج

153

131.2

 

شهربابك

104.9

83.1

 

رفسنجان

78.6

66

0.8

انار

213.3

209.1

4

لاله زار

32.1

79.1

0.5

شهداد

126.1

125

 

زرند

80.4

64.2

6.3

راور

134.9

122.1

0.1

ارزوئیه

229.9

189.8

0.3

عنبر آباد

210.6

142

1

کوهبنان

97.8

65.9

 

بردسیر

123.6

160.8

2.2

ماهان

239

261.3

 

منوجان

335.5

282.1

 

رابر

60.4

33.6

 

ریگان

186.1

385.4

 

جبالبارز

138.4

57.6

 

رودبار

200.2

191.2

0.4

قلعه گنج

142.2

165

0.2

دانشگاه باهنر

55.2

49.4

 

فهرج

143.6

128.8

0.6

دشتخاک

52.4

51.2

4.2

گلباف

202.7

267.5

42.7

فاریاب

275

304.5

0.1

ساردوئیه

25.6

64.8

3.3

راین

آخرین بروز رسانی در شنبه, 27 اردیبهشت 1393 ساعت 06:13
You are here:   خانهآمار و اطلاعاتآخرین گزارش بارندگی استان
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir