آخرین گزارش بارندگی استان
چاپ مشاهده در قالب PDF

آخرین گزارش بارندگی تا ساعت 10 صبح  13 فروردین 94

زراعی گذشته

زراعی جاری

ایستگاه

147.3

100.9

كرمان

62.1

87.4

بم

166.9

135.2

سيرجان

208.4

177.4

بافت

168.9

138

جيرفت سیلو

186.8

118.1

جيرفت میانده

202

97.9

كهنوج

131.1

148

شهربابك

81.5

96.6

رفسنجان

64

103.6

انار

178.5

169.3

لاله زار

70.8

60

شهداد

115.2

125

زرند

51.4

122.4

راور

118.8

35.2

ارزوئیه

189.2

65.7

عنبر آباد

135.4

173

کوهبنان

65.8

50

بردسیر

150

127.4

ماهان

261.3

99

منوجان

273.5

141.6

رابر

32

85

ریگان

374

**

جبالبارز

57.6

65.4

رودبار

190.8

65.6

قلعه گنج

158.8

**

دانشگاه باهنر

48

27

فهرج

124.4

153.6

دشتخاک

35.2

68

گلباف

205.2

125

فاریاب

280.2

207.5

ساردوئیه

50.7

82.8

راین

**

90.6

صفاییه

**

49.6

نرماشیر

میانگین سال زراعی جاری تاکنون: 119.8 میلیمتر    مدت مشابه سال گذشته: 137.1 میلیمتر

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 19 فروردین 1394 ساعت 08:36
You are here:   خانهآمار و اطلاعاتآخرین گزارش بارندگی استان
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir