آخرین گزارش بارندگی استان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

چاپ مشاهده در قالب PDF

زراعی گذشته

زراعی جاری

مجموع بارش 4 روزه

بارش 20آبان

ایستگاه

0.8

27

26.1

10

كرمان

5.1

11.8

4.5

2

بم

12.7

25.5

24.9

3.7

سيرجان

19.7

66.6

64.8

33.7

بافت

16.8

39.6

29.1

28.1

جيرفت سیلو

0

91.7

29

0

جيرفت میانده

3.4

46.8

46.7

40.9

كهنوج

1.2

28.6

28.2

0

شهربابك

0.4

14.2

12.6

0

رفسنجان

2

23.8

23.6

0

انار

6.3

81.5

78

50

لاله زار

0

3.8

3.8

0

شهداد

4.1

24.5

22.5

0.4

زرند

2

1.6

1.6

0

راور

3.8

46.1

24.9

24.4

عنبر آباد

0

22.4

22.4

0

کوهبنان

15

90.8

82.2

24.8

منوجان

16.4

86.2

51

50.4

رابر

0

7.8

5.4

5.4

ریگان

0

111

45

0

جبالبارز

0

28.8

28.8

24.8

رودبار

2.2

23.8

23.8

18.4

قلعه گنج

0

6.2

3.8

3.8

فهرج

2.4

12

8.4

3.8

گلباف

0

36.1

50

29.6

فاریاب

0

42

24

0

ساردوئیه

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 21 آبان 1394 ساعت 09:56
You are here:   خانهآمار و اطلاعاتآخرین گزارش بارندگی استان
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir