اداره مالی و اداری

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

اداره مالی و اداری

پنجشنبه, 02 آذر 1391 ساعت 11:35 مدیریت
چاپ مشاهده در قالب PDF

امور مالی و اداری

 

اداره امور اداری

1-      جمع آوری و طبقه بندی و تنظیم آمار و اطلاعات پرسنلی و به هنگام نمودن آن

2-      تکمیل پرونده پرسنلی و بروز رسانی کلیه مدارک همکاران

3-      پاسخگوئی به سوالات و انجام امور پرسنل و ارباب رجوع

4-      نظارت بر حفظ و نظم انضباط کارکنان از نظر حضور و غیاب

5-      دریافت به موقع تمام ماموریتها و مرخصیها به منظور استخراج صورت وضعیت حضور کارکرد ماهیانه کارکنان

6-      انجام امور مربوط به سوابق مکاتبات و بایگانی اسناد

7-      پیگیری امور مربوط به احکام کارکنان از جمله گروه- سنوات- تغییر پست و...

8-      ثبت و بروز رسانی مرخصی کارکنان بصورت ماهیانه و تهیه در پایان هر 2 ماه و بروز رسانی مرخصی کلیه پرسنل در سال 89

10-پیگیری ارتقائات – تقاضاها- مکاتبات اداری و مسائل رفاهی

11-جمع آوری و هماهنگ سازی شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاه و پیگیری رفع نواقص و امتیاز مربوطه

12-پیگیری امور مربوط به بازنشستگان پیش از موعد

13- پیگیری و پاسخ به نامه های اداری

14- پیگیری قراردادهای اداره شامل (خرید الکترولایزر –اتوماسیون و حقوق و دستمزد –ایستگاه خودکار و...)

15- ایجاد و تدوین بانک اطلاعاتی پرسنل

16-تشکیل جسلات شواری اداری –پرسنلی

17- انجام امور مربوط به سهام عدالت

18-امور مربوط به آزمون استخدامی

19-تکمیل نرم افزار به روز رسانی اطلاعات کارکنان

اداره امور مالی

1.      پيگيري و تهيه موافقت نامه ها و تخصيص جاري و عمراني و هزينه نمودن در امور مختلف كليه   ايستگاه هاي استان و سطح استان

2.         انجام امور مربوط به مناقصات مختلف از جمله ايستگاه هاي سينوپتيك ، خودكار ، خدماتي و پشتيباني  و....

3.      تنظیم و ثبت کلیه اسناد مالی مربوط به حسابهای هزینه ای و تملک سرمایه ای با استفاده از نرم افزارهای مربوطه

 

4.      تنظیم و ثبت کلیه اسناد اعبتارات هزینه ای و تملک سرمایه ای و گزارش مربوط به آن به صورت روزانه – ماهیانه و دوره ای با استفاده از نرم افزارهای مربوطه

 

5.      انجام مکاتبات مالی با بانک ها و خزانه معین استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی

6.      اجرا نمودن دستورالعمل و بخشنامه های ارسالی به امور مالی

7.      تنظیم گزارشات خواسته شده از دیوان محاسبات – استانداری – فرمانداری و....

8.      تنظیم گزارش فیزیکی طرحهای تملک دارائی به معاونت برنامه ریزی و استانداری

9.      ارسال گزارشات فیزیکی از طریق سایت نظارت

10.   تنظیم و ثبت کلیه اسناد حقوق رسمی- پیمانی – بازنشستگان و موظفین – قرارداد کار معین و شرکت

 

11.   انجام کیه امور رفاهی کارکنان شامل بیمه خدمات درمانی – عمر – تکمیل درمان و تامین اجتماعی

12.   بررسی و اقدام در جهت رفع نیازهای اداره کل و ادارات تابعه

 

13.   تهیه و ارسال اظهار نامه بیمه خدمات درمانی

14.   تهیه و ارسال لیستها و دیسکت بیمه تامین اجتماعی

15.   تنظیم و ارسال ترازهای مالی به خزانه معین ا ستان و دیوان محاسبات هر یکماه یکبار

16.   دریافت تخصیص هزینه ای وتملک سرمایه ای

17.   ارسال درخواست وجه از خزانه

18.   پرداخت کمک هزینه های ازدواج و عائله مندی و فوت جهت کارکان رسمی و پیمانی و بازنشستگان

19.   پرداخت کمک رفاهی در قالب برنامه های مدون خدمات کشوری

20.   پرداخت حق الزحمه کلیه ایستگاههای اقلیم شناسی و بارانسنجی هر سه ماه یکبار

21.   نظارت بر پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکاران با رعایت اصول و قوانین مربوط

 

 

 

You are here:   خانهدرباره مااداره کل هواشناسیاداره مالی و اداری
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir