اداره امور دیده بانی

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

اداره امور دیده بانی

پنجشنبه, 02 آذر 1391 ساعت 11:33 مدیریت
چاپ مشاهده در قالب PDF

اداره امور دیدبانی

 

اداره امور ديده باني

 

تعداد پرسنل:


33 نفر كارشناس،6 نفر فوق ديپلم،5 نفر ديپلم،5 نفر دانشجو

 

مهمترين فعاليتهاي اين بخش عبارت است از:

 

اداره امور ديده باني استان بطور كلي مسئوليت كنترل و کیفیت بر شبكه ايستگاه هواشناسي هر استان را بر عهده داشته كه اين مسئوليت

اعم از:

 

1- جمع آوري – ارسال و بررسي داده هاي هواشناسي

2- نحوه انجام كشيك كاركنان بر اساس نحوه كار هر ايستگاه ( 12 يا 24 ساعته)

3- بازدید از ايستگاه ها و ادوات فني آن

4-گزارش نحوه كار ايستگاه ها و ادوات آن به اداره كل شبكه سازمان

5- ارسال آمار و اطلاعات ايستگاه ها به اداره كل خدمات ماشيني سازمان و اداره سیستم های پایه

6-  تهيه آمار و اطلاعات براي ادارات پيش بيني و تحقيقات استان – استانداري – صدا و سيما –  ستاد حوادث و مراكز مختلف ديگر

7-ارسال یک نوبت اسنت رادیو سوند در شبانه روز و ارسال داده ی لایه های مختلف جو برای شبکه و پیش بینی کشور

8- جمع آوری آمار هفتگی کل ایستگاههای استان جهت تهیه بولتن هفتگی و ارسال         استان

9- کنترل و کیفیت کل دفاتر سینوپتیک شهرستانها در پایان هر ماه میلادی در مرکز استان

 

استان کرمان داراي 11 ايستگاه سينوپتيك و 20 ايستگاه خودكار هواشناسي 7 ایستگاه اقلیم شناسی و 90 ایستگاه بارانسنجی بوده كه اطلاعات آنها از طريق خطوط Point to Point و يا

خطوط تلفن ( مودم و يا برنامه PC) به مركز ديده باني ارسال و پس از كنترل و نظارت از طريق سيستم سوئيچ مركزي به سازمان مركزي ارسال

و ايستگاه هايي كه در زمره ايستگاه هاي بين المللي هستند اطلاعات آنها از طريق سازمان در بخش بين المللي قرار مي گيرد .

 

 

You are here:   خانهدرباره مااداره کل هواشناسیاداره امور دیده بانی
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir