اداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

اداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی

پنجشنبه, 02 آذر 1391 ساعت 11:31 مدیریت
چاپ مشاهده در قالب PDF

اداره تحقيقات اقليمي و هواشناسي كاربردي

 

اداره تحقيقات اقليمي و هواشناسي كاربردي

 

 

تعداد پرسنل: يكنفر رئيس ،يكنفر كارشناس هواشناسی كشاورزي و یکنفر كارشناس آمار و  کنترل داده ها و 2 نفر کارشناس

مهمترين فعاليت هاي اين بخش عبارت است از :

 

·         اجرای طر ح های پژوهشی

·         تهیه و تنظیم مقالات مرتبط با هواشناسی

·         شرکت در جلسات مرتبط

·         تهیه بولتن هواشناسی کشاورزی

·         تهیه نشریات از قبیل بولتن های هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه

·         برگزاری دوره های آموزشی

·         تهيه گزارش تحليل دما و بارندگي سال زراعي

 

جمع آوري و ذخيره اطلاعات روزانه ايستگاه هاي سينوپتيك استان در قالب فرم هاي د – الف 14 ماهانه   كنترل دفاتر سينوپتيك و اجراي برنامهS.C.data  و كامپيوتري كردن اطلاعات ساعتي و روزانه ايستگاه ها   و اجراي برنامه كنترل كيفيت (QC)  مربوط به ايستگاه هاي سينوپتيك و اقليم شناسي استان و ارسال    آن به خدمات ماشيني

 

·         جمع آوري اطلاعات ايستگاه هاي اقليم شناسي و اجراي برنامه S.C.data  و كنترل كيفيت (QC)  و   ارسال آن به خدمات ماشيني

 

·         جمع آوري اطلاعات ايستگاههاي بارانسنجي و ثبت آمار آنها در دفاتر مخصوص ، دريافت اطلاعات و آمار   ساعتي و روزانه ايستگاههاي تابعه استان با فرمت نرم افزارهاي صفحه گسترده و ايجاد پايگاه داده هاي   هواشناسي

 

·         تهيه گزارش تحليل دما و بارندگي هفت ، هشت ، نه ، ده ، يازده و دوازده ماهه سال زراعي بر روي لوح    فشرده و ارسال آن براي رياست محترم

سازمان هواشناسي كشور و ستاد حوادث و ساير مقامات ذيربط   استان به صورت ماهانه و تحليل فصلي

 

·         تهيه خلاصه آمار و ثبت در دفاتر روز نمونه هاي ارسالي ايستگاه هاي سينوپتيك و اقليم شناسي

 

·         تهيه جداول لازم براي ذخيره اطلاعات ايستگاه هاي باران سنجي در رايانه ( بصورت ماهانه و بصورت   روزانه با فرمت ماههاي شمسي و ميلادي)

 

·         اسكن گرافهاي ارسالي از ايستگاههاي سينوپتيك و ذخيره آن بر روي CD جهت ارسال به خدمات    ماشيني سازمان و بايگاني كردن يك نسخه از

لوح فشرده و گرافهاي اسكن شده

 

·         جمع آوري اطلاعات ماهانه ايستگاههاي بارانسنجي و ارسال آنها در فرمت مخصوص

 

You are here:   خانهدرباره مااداره کل هواشناسیاداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir