اداره پیش بینی

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

اداره پیش بینی

پنجشنبه, 02 آذر 1391 ساعت 09:27 مدیریت
چاپ مشاهده در قالب PDF

اداره پیش بینی

 

وظائف اداره پيش‌بيني و پيش‌آگاهي‌هاي جوي و اقليمي

1-تهيه بولتن روزانه وضع هواي استان

تهیه بولتن پيش‌بيني وضع هوا براي استان. اين گزارش كه هر روزه حدود ساعت 30/10 ارسال مي‌شود شامل پيش‌بيني‌هاي 24 و 48 ساعته  استان  مي‌باشد
مراكز گيرنده اصلي بولتن روزانه عبارتنداز:

ستاد حوادث ،استانداري ، صدا و سيما، روزنامه‌هاي محلی، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، پليس راه، مركز

اطلاعات راه هاي استان، فرمانداري، شهرداري، امور ديده‌باني و فرمانداریها و ...2-تهيه بولتن هواشناسي كشاورزي

پس از اتمام جلسات بحث و تبادل نظر پيش‌‌بيني كشاورزي كه با شركت كارشناسان بخش هواشناسي كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي در محل

پيش‌بيني تشكيل مي‌شود، بولتن پيش‌بيني كشاورزي شهرهاي کرمان و جیرفت تهيه و ارسال مي‌‌شود. در اين بولتن توصيه‌هاي هواشناسي كشاورزي متناسب با وضعيت هواي دوره مورد بررسي ارائه مي‌گردد.

 

3-تهيه بولتنهاي خاص پيش‌بيني وضع هوا

اين گونه بولتن ها بنا به نياز و درخواست سازمان ها و ادارات سطح استان تهيه و ارسال مي‌گردد.

4-اطلاعيه‌ و اخطاريه

در صورت بروز تغييرات قابل ملاحظه در شرايط جوي اطلاعيه‌هايي از سوي مركز پيش‌بيني استان صادر مي‌شود .


در صورتيكه تغييرات جوي منجر به وارد آمدن خسارات به كشاورزان گردد، در همين ارتباط اطلاعيه هواشناسي كشاورزي نيز تهيه و پس از تاييد اعضاي

كميته مشترك هواشناسي كشاروزي براي سازمانهاي تصميم‌گير استان و ايستگاه هاي تحقيقات هواشناسي كشاورزي ارسال مي‌شود.


همچنين در صورتيكه تغييرات وضع هوا شديد باشد، اخطاريه صادر مي‌گردد .

5-واحد هواگو

خدمات اين سيستم علاوه بر اعلام وضعیت هوای حاضر بشرح ذيل مي‌باشد:


1- اعلام پيش‌بيني روزانه وضع هواي شهرستان هاي استان (وضع هوا، دما، بارندگي و ...)


2-اعلام پيش‌بيني روزانه وضع هواي مراكز ديگر استان هاي كشور


3-ضبط اطلاعيه‌ها و اخطاريه‌هاي اداره پيش‌بيني جهت استفاده كاربران


4-ضبط توصيه‌هاي كشاورزي جهت استفاده كشاورزان


اين سيستم خدمات مذكور را توسط چهار خط تلفن انجام مي‌دهد .

 

 

6-تهیه بولتن پیش بینی فصلی


تحلیل پیش بینی فصلی برای استان برگرفته از پیش بینی فصلی کشور که در برگیرنده خروجی مدلهای پیش بینی فصلی ECMWF، IRI، HadCM3 و JMA ژاپن می باشد.

 

ساير خدمات انجام شده در اين واحد:


1- نگهداري خطوط و پشتيباني نرم‌افزاري سيستم هواگو


2- ارتباط با سيستم سوئيچ ايستگاه کرمان جهت دريافت اطلاعات هواشناسي استان و كشور


3- ضبط اطلاعيه‌ها و پيش‌آگاهي‌هاي اداره پيش‌بيني در سيستم


4- همكاري با صدا و سيماي کرمان و پخش وضعیت هوا در برنامه هایی نظیر کرمان سلام  و واحد خبرجهت آگاهي شنوندگان از آخرين تغييرات آب و  هوايي و پيش‌بيني وضع هوای استان


5- آموزش به کار آموزان و ارائه خدمات به بازدید کنندگان برای آشنائی با مراحل تهیه پیش بینی

6- ارزشیابی پیش بینی های صادر شده از مرکز پیش بینی استان


7- شرکت در جلسات تخصصی و اداری درون و برون سازمانی


8- شرکت در دوره های مختلف آموزشی برای ارتقاء دانش تخصصی


9- به روز کردن داده های پیش بینی در وب سایت اداره کل استان

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 02 آذر 1391 ساعت 11:31
You are here:   خانهدرباره مااداره کل هواشناسیاداره پیش بینی
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir