گردهمایی روسای ادارات هواشناسی در استان کرمان

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

گردهمایی روسای ادارات هواشناسی در استان کرمان

دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 08:57 عربپور
چاپ مشاهده در قالب PDF

روسای ایستگاه ها هواشناسی در سطح استان جهت تبادل نظر و حل مسائل موجود در اداره کل هواشناسی استان گرد هم آمدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کرمان در تاریخ 12 مرداد ماه جلسه هم اندیشی با کارشناسان همدیدی و روسای ایستگاههای هواشناسی در محل اداره کل هواشناسی تشکیل گردید در این جلسه ضمن آموزش و تبیین موضوعات مختلف اداری از جمله مسائل فنی ایستگاههای اتوماسیون اداری و دوره های آموزشی ،همکاران به مسائل موجود و مشکلات  ایستگاهها پرداختند و تبادل نظر در مورد مسائل موجود و حل مشکلات انجام شد .

You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir