روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1396 ساعت 08:00 عربپور
چاپ مشاهده در قالب PDF

به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در اداره کل هواشناسی استان کرمان  برگزار گردید.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1396 ساعت 08:09
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir