آمادگی دانشگاه در پیشبرد اهداف هواشناسی کشاورزی در رفسنجان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

آمادگی دانشگاه در پیشبرد اهداف هواشناسی کشاورزی در رفسنجان

شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 10:01 عربپور
چاپ مشاهده در قالب PDF

معاون پایش هواشناسی کشور با مسولین دانشگاه ولی عصر رفسنجان جهت پیشبرد اهداف هواشناسی کشاورزی در رفسنجان دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کرمان در این دیدار که در ئانشگاه ولی عصر رفسنجان برگذار گردید کارشناسان اداره کل هواشناسی کرمان و رفسنجان به همراه مسعود حقیقت با دکتر دهقان و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه ولی عصر دیدار کردند که به مسایل مربوط به کشاورزی  بالاخص پسته در رفسنجان بحث کردند و جهت بهبود عملکرد و انجام کارهای تحقیقاتی کاربردی را های جدید ارتباطی پیشنهاد و توافق شد.

آخرین بروز رسانی در شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 10:06
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir