فعالیت کارگروه هواشناسی کشاورزی در جهت کاهش خسارت بلایای جوی در کشاورزی

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

فعالیت کارگروه هواشناسی کشاورزی در جهت کاهش خسارت بلایای جوی در کشاورزی

شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 09:53 عربپور
چاپ مشاهده در قالب PDF
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کرمان رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور در سمینار هواشناسی کشاورزی در دانشگاه ولی عصر رفسنجان گفت: پایش و مراقبت در همه زمینه‌ها بویژه بخش کشاورزی از وظایف این ایستگاهها است. مسعود حقیقت افزود با ارائه اطلاعات هواشناسی به کشاورزان و کاربران بخش کشاورزی فروردین 95 از بروز 80 میلیارد ریال خسارت سرما به بخش کشاورزی پسته شمال استان کرمان جلوگیری شد.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی در سراسر کشور از سال گذشته گفت این سامانه یک‌ میلیون و200 هزار نفر کاربر بخش کشاورزی دارد.
رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور افزود سامانه توسعه هواشناسی کاربردی برای 60 محصول تشکیل شد که با راه اندازی آن نیازهای کاربران سنجیده و به تولید محصولات اضافه می‌شود.
سمینار هواشناسی کشاورزی به منظور آشنایی اساتید ، دانشجویان ،کارشناسان و کشاورزان رفسنجانی به مدت یک روز برگزار شد.
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir