برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ایستگاه خودکار هواشناسی

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ایستگاه خودکار هواشناسی

شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 09:44 عربپور
چاپ مشاهده در قالب PDF

دوره آموزشی آشنایی با ایستگاه خودکار هواشناسی از سری دوره های پودمانی شغلی تخصصی به مدت 30 ساعت از تاریخ07/12/95 لغایت 11/12/95 با حضور 22 نفر شرکت کننده در اداره کل هواشناسی استان کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداتره کل هواشناسی استان کرمان

در این دوره کارشناسان رشته شغلی تجهیزات هواشناسی و هواشناسی همدیدی استان های یزد و خراسان جنوبی نیز شرکت داشته اند. هدف از برگزاری دوره به روزرسانی و ارتقاء دانش همکاران با استاندارد ها، معرفی سنسور ها و سایر ادوات مربوط به ایستگاههای خودکار مطابق با سر فصل های جدید ارائه شده توسط مرکز هواشناسی و علوم جو بوده است. این دوره با تدریس جناب آقای نعمت اله عقبا از مدرسین برتر سازمان در تاریخ 11/1

2/95 به اتمام رسید.

You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir