ثبت رکورد دمای 52 درجه در شهداد

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

ثبت رکورد دمای 52 درجه در شهداد

سه شنبه, 15 تیر 1395 ساعت 09:31 سلاجقه
چاپ مشاهده در قالب PDF

در چهاردمین روز از تابستان، دمای شهداد به 52 درجه سلسیوس رسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کرمان، در 24 ساعته گذشته شهداد با دمای 52 درجه گرمترین روز تابستانی خود را پشت سر گذاشت. به گفته کارشناس پیش بینی هواشناسی کرمان از ابتدای هفته جاری دما روند گرم شدن تدریجی را در سطح استان کرمان داشته است  که در شبانه روز گذشته این افزایش دما در تمام شهرهای کرمان کاملا محسوس بود و شهداد با دمای 52 درجه گرم ترین شهر استان کرمان و ایران بود. وی افزود تا کنون دمای 50.4 رکورد دمای شهر شهداد بوده است که در دوم تیر 1384 ثبت شده است. ثبت رکورد دمای 52 درجه در شهداد ،بالاترین دمایی است که تا کنون در ایستگاه شهداد زخ داده است.

این کارشناس تصریح کرد شهداد با داشتن ارتفاع 482 متر از سطح دریا دارای میانگین دمای 29 درجه است و در طول آمار سی ساله این ایستگاه حداقل مطلق 2.6- درجه را در دی ماه 1386 را داشته است.

You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir