تشکیل اولین جلسه اقتصاد مقاومتی در اداره کل هواشناسی

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

تشکیل اولین جلسه اقتصاد مقاومتی در اداره کل هواشناسی

یکشنبه, 30 خرداد 1395 ساعت 08:54 سلاجقه
چاپ مشاهده در قالب PDF

اولین جلسه هم اندیشی اقتصاد مقاومتی در اداره کل هواشناسی کرمان  با حضور مدیر کل محترم و اعضای کمیته فوق در

تاریخ 30خرداد 95 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کرمان، در این جلسه منشور چند پروژه در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با وظایف سازمان هواشناسی کشور و در راستاي تحقق سیاست هاي ابلاغی مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتی ، عنوان و با بررسی کارشناسی اعضا در قالب نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا) تهیه گردید.

محسن عراقی زاده، امیرحسین ذهبی،  حمیدرضا طوسی، روح الله علیزاده، حمیده حبیبی، زهرا نجفی نیک و مریم سلاجقه اعضاء کارگروه مقاومت اقتصادی اداره کل هواشناسی استان کرمان می باشند.

You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir