تقدیر از همکار بازنشسته هواشناسی

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

تقدیر از همکار بازنشسته هواشناسی

دوشنبه, 20 اردیبهشت 1395 ساعت 08:12 سلاجقه
چاپ مشاهده در قالب PDF

همزمان با اعیاد خجسته شعبان از همکار بازنشسته هواشناسی کرمان تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی کرمان، از همکار بازنشسته که خالصانه تجربیات خود را در اختیار همکاران گذاشته است تقدیر و تشکر بعمل آمد. محمد رضا ارجمندی  سالها خالصانه در اداره کل هواشناسی استان خدمت کردند و اینک بعد از بازنشستگی نیز از راهنمایی و انتقال تجربیات به همکاران دریغ نمیکند. لذا مدیریت هواشناسی کرمان به پاس از زحمات این بزرگ مرد هواشناسی لوح تقدیر به ایشان اهدا کرد.

در بخشی از متن لوح تقدیر ارجمندی آمده است

تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است . نتیجه بذر تلاش و کوشش شما ، درخت امیدی است که به بار می نشیند ونوید بخش آینده ای پرنشاط و زیبا است . درود بر همت بلند تان.


You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir