شرکت در مراسم تششیع جنازه شهداء گمنام

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

شرکت در مراسم تششیع جنازه شهداء گمنام

سه شنبه, 09 مهر 1392 ساعت 11:20 سلاجقه
چاپ مشاهده در قالب PDF

همکاران اداره کل هواشناسی استان کرمان به همراه استاندار، فرماندار، مقامات شهرستانها نیروهای انتظامی و نظامی و جمعی از خانواده های شهدا و مدیران استان جهت تجدید میثاق با آرمان شهدا و امام،  در مراسم تشییع جنازه شهداء تازه تفحص شده جنگ تحمیلی شرکت کردند این مراسم از باند فرودگاه آغاز شد و بعد از قرائت دعا و زیارت بر پیکر شهدا تا گلزار شهدا< کرمان ادامه داشتو این شهیدان در آرامگاه ابدیشان در گلزار شهدا تدفین شدند.

You are here:   خانهآرشیو اخبار
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir