اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 26 مهر 96
صاف تا کمی ابری،  وزش باد نسبتا شدید در برخی نقاط
کمینه دمای کرمان:7
بیشینه دمای کرمان:30

پیش بینی 27 مهر 96
صاف تا کمی ابری ، گاهی وزش باد وگرد وخاک 
کمینه دمای کرمان:6
بیشینه دمای کرمان:28

پیش بینی 28 مهر 96
صاف تا کمی ابری ،گاهی وزش باد  و گرد و خاک 
کمینه دمای کرمان:5
بیشینه دمای کرمان:26

Pic
Pic

ما 14 مهمان آنلاین داریم

             پنجشنبه  27 مهر 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir