اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 2 فروردین 97
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:3
بیشینه دمای کرمان:27

پیش بینی 3 فروردین 97
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:5
بیشینه دمای کرمان:26

پیش بینی 4 فروردین 97
صاف تا کمی ابری  ،در بعضی ساعات وزش باد
کمینه دمای کرمان:5
بیشینه دمای کرمان:26

Pic
Pic

ما 35 مهمان آنلاین داریم

             پنجشنبه   2 فروردین 1397 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir