اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 26 آذر 96
نیمه ابری تا ابری ، بارش پراکنده در پاره ای نقاط،گاهی وزش باد
کمینه دمای کرمان:2
بیشینه دمای کرمان:14

پیش بینی 27 آذر 96
صاف تا کمی ابری ، گاهی وزش باد
کمینه دمای کرمان:2-
بیشینه دمای کرمان:15

پیش بینی 28 آذر 96
صاف تا کمی ابری ، گاهی وزش باد
کمینه دمای کرمان:2-
بیشینه دمای کرمان:16

Pic
Pic

ما 17 مهمان آنلاین داریم

             دوشنبه  27 آذر 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir