اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 4 اردیبهشت 96
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:7
بیشینه دمای کرمان:29

پیش بینی 5 اردیبهشت 96
صاف تا کمی ابری ، گاهی افزایش ابر و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:8
بیشینه دمای کرمان:29

پیش بینی 6 اردیبهشت 96
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر ،احتمال رگبار پراکنده در شمال استان و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:11
بیشینه دمای کرمان:30

Pic
Pic

ما 12 مهمان آنلاین داریم

             سه شنبه   5 اردیبهشت 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir