اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 4 فروردین 96
نیمه ابری تا ابری،از بعدازظهر رگبار و رعد و برق در پاره ای نقاط و وزش باد
کمینه دمای کرمان:9
بیشینه دمای کرمان:20

پیش بینی 5 فروردین 96
نیمه ابری تا ابری ،رگبار و رعد و برق  گاهی وزش باد نسبتا شدید
کمینه دمای کرمان:7
بیشینه دمای کرمان:18

پیش بینی 6 فروردین 96
نیمه ابری تا ابری، رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد نسبتا شدید
کمینه دمای کرمان:7
بیشینه دمای کرمان:17

Pic
Pic

ما 36 مهمان آنلاین داریم

             جمعه   4 فروردین 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir