اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 4 تیر 96
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر ، وزش باد نسبتا شدید و گرد وخاک در پاره ای نقاط
کمینه دمای کرمان:21
بیشینه دمای کرمان:39

پیش بینی 5 تیر 96
صاف تا کمی ابری ، گاهی افزایش ابر ، وزش باد نسبتاشدید و گرد و خاک در پاره ای نقاط
کمینه دمای کرمان:20
بیشینه دمای کرمان:37

پیش بینی 6 تیر 96
صاف تا کمی ابری ، وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در پاره ای نقاط
کمینه دمای کرمان:18
بیشینه دمای کرمان:37

Pic
Pic

ما 37 مهمان آنلاین داریم

             سه شنبه   6 تیر 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir