پیش بینی 28 مهر 93
صاف تاکمی ابری، گاهی افزایش ابر  و وزش باد 

پیش بینی 29 مهر 93
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر  و وزش باد


پیش بینی 30 مهر 93
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد  نسبتاً شدید

Pic
Pic

نظر شما در مورد این سایت


ما 4 مهمان آنلاین داریم

             دوشنبه  28 مهر 1393 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir