اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 4 اسفند 95
صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و در بعضی ساعات وزش باد 
کمینه دمای کرمان:3-
بیشینه دمای کرمان:14

پیش بینی 5 اسفند 95
کمی ابری تا ابری در بعضی ساعات وزش باد
کمینه دمای کرمان:0
بیشینه دمای کرمان:15

پیش بینی 6 اسفند 95
کمی ابری  تا ابری، بارش در پاره ای مناطق ،گاهی وزش باد
کمینه دمای کرمان:2
بیشینه دمای کرمان:13

Pic
Pic

ما 61 مهمان آنلاین داریم

             چهارشنبه   4 اسفند 1395 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir