پیش بینی 1 دی 93
ابری با احتمال بارش در پاره ای نقاط و وزش باد
پیش بینی 2 دی 93
کمی ابری تا ابری گاهی وزش باد


پیش بینی 3 دی 93
صاف تا کمی ابری
گاهی افزایش ابر و وزش باد

Pic
Pic

نظر شما در مورد این سایت


ما 24 مهمان آنلاین داریم

             دوشنبه   1 دی 1393 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir