اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 4 آبان 95
صاف تاکمی ابری ،بعدازظهر افزایش ابر ، گاهی وزش باد 
کمینه دمای کرمان:5
بیشینه دمای کرمان:25

پیش بینی 5 آبان 95
صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر، در بعضی ساعات وزش باد 
کمینه دمای کرمان:5
بیشینه دمای کرمان: 24

پیش بینی 6 آبان 95
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر،در بعضی ساعات وزش باد
کمینه دمای کرمان:5
بیشینه دمای کرمان:24

Pic
Pic

ما 5 مهمان آنلاین داریم

             چهارشنبه   5 آبان 1395 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir