اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 22 بهمن 94
صاف بتدریج افزایش ابر ، از بعدازظهر بارش در غرب و شمال استان
کمینه دمای کرمان: 8-
بیشینه دمای کرمان:14

پیش بینی 23 بهمن 94
نیمه ابری ،بتدریج کاهش ابر،گاهی وزش باد 
کمینه دمای کرمان:4-
بیشینه دمای کرمان:15


پیش بینی 24 بهمن 94
صاف تا کمی ابری ،گاهی وزش باد 
کمینه دمای کرمان:4-
بیشینه دمای کرمان:17

Pic
Pic

ما 7 مهمان آنلاین داریم

             جمعه  23 بهمن 1394 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir