پیش بینی 8 آبان 93
کمی ابری تا ابری ، رگبار و رعد وبرق در برخی نقاط و وزش باد  

پیش بینی 9 آبان 93
کمی ابری  تا ابری، احتمال رگبار باران در برخی مناطق و وزش باد


پیش بینی 10 آبان 93
کمی ابری تا ابری ، با احتمال رگبار و رعدو برق و وزش باد 

Pic
Pic

نظر شما در مورد این سایت


ما 3 مهمان آنلاین داریم

             شنبه  10 آبان 1393 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir