اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 3 خرداد 96
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:15
بیشینه دمای کرمان:37

پیش بینی 4 خرداد 96
صاف تا کمی ابری ، گاهی افزایش ابر  و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:16
بیشینه دمای کرمان:35

پیش بینی 5 خرداد 96
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر  و  وزش باد 
کمینه دمای کرمان:17
بیشینه دمای کرمان:36

Pic
Pic

ما 61 مهمان آنلاین داریم

             چهارشنبه   3 خرداد 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir