اداره کل هواشناسی استان کرمان

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

پیش بینی 1 خرداد 97
صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر ، احتمال رگبار در ارتفاعات شمال و وزش باد و گرد و خاک
کمینه دمای کرمان:12
بیشینه دمای کرمان:28

پیش بینی 2 خرداد 97
صاف تا کمی ابری ، گاهی افزایش ابر ، احتمال رگبار در ارتفاعات شمال و وزش باد و گرد و خاک
کمینه دمای کرمان:11
بیشینه دمای کرمان:27

پیش بینی 3 خرداد 97
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر ،احتمال رگبار در ارتفاعات شمال و وزش باد و گرد و خاک
کمینه دمای کرمان:11
بیشینه دمای کرمان:28

Pic
Pic

ما 3 مهمان آنلاین داریم

             سه شنبه   1 خرداد 1397 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir