پیش بینی 28 فروردین 93
صاف کمی ابری در بعد از ظهر  افزایش ابر و وزش باد و گرد و خاک و رگبار پراکنده در پاره ای نقاط

پیش بینی 29 فروردین 93
صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر   افزایش ابر و باد و گرد و خاک و رگبار پراکنده در ارتفاعاتپیش بینی 30 فروردین 93
صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و  وزش  باد و گرد و خاک

 

Pic
Pic

نظر شما در مورد این سایت


ما 7 مهمان آنلاین داریم

             شنبه  30 فروردین 1393 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir