پیش بینی 12 فروردین 94
قسمتی ابری تا ابری،رگبار و رعد و برق در پاره ای نقاط و وزش باد نسبتاً شدید


 پیش بینی 13 فروردین 94
نیمه ابری ،احتمال رگبار و رعد وبرق و وزش بادد،بتدریج کاهش ابر


پیش بینی 14 فروردین 94
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد


Pic
Pic

نظر شما در مورد این سایت


ما 33 مهمان آنلاین داریم

             چهارشنبه  12 فروردین 1394 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir