اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 29 دی  95
صاف تا کمی ابری ، گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:7-
بیشینه دمای کرمان:15

پیش بینی 30 دی 95
کمی ابری تا ابری، در بعضی ساعات وزش باد
کمینه دمای کرمان:4-
بیشینه دمای کرمان:15

پیش بینی 1 بهمن 95
کمی ابری  تا ابری، اواخر وقتبارش پراکنده در پاره ای نقاط و وزش باد  
کمینه دمای کرمان:1
بیشینه دمای کرمان:14

Pic
Pic

ما 93 مهمان آنلاین داریم

             چهارشنبه  29 دی 1395 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir