اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 9 اسفند 95
کمی ابری تا ابری ، احتمال رگبار پراکنده در پاره ای نقاط و وزش باد
کمینه دمای کرمان:3
بیشینه دمای کرمان:16

پیش بینی 10 اسفند 95
صاف تا کمی ابری ، گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:2
بیشینه دمای کرمان:15

پیش بینی 11 اسفند 95
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:1
بیشینه دمای کرمان:17

Pic
Pic

ما 68 مهمان آنلاین داریم

             سه شنبه  10 اسفند 1395 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir