اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 6 شهریور 95
صاف تا کمی ابری ،در بعضی ساعات وزش باد 
کمینه دمای کرمان:10
بیشینه دمای کرمان:32

پیش بینی 7 شهریور 95
صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعات وزش باد
کمینه دمای کرمان:12
بیشینه دمای کرمان: 32

پیش بینی 8 شهریور 95
صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعات وزش باد 
کمینه دمای کرمان:13
بیشینه دمای کرمان: 33

Pic
Pic

ما 4 مهمان آنلاین داریم

             شنبه   6 شهریور 1395 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir