اداره کل هواشناسی استان کرمان

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

پیش بینی 5 اردیبهشت 97
کمی ابری ،بتدریج افزایش ابر ،احتمال رگبار و رعد وبرق در پاره ای نقاط و وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک
کمینه دمای کرمان:12
بیشینه دمای کرمان:28

پیش بینی 6 اردیبهشت 97
کمی ابری،بتدریج افزایش ابر ، رگبار و رعد و برق در پاره ای نقاط و وزش باد و گرد و خاک
کمینه دمای کرمان:13
بیشینه دمای کرمان:28

پیش بینی 7 اردیبهشت 97
کمی ابری ،بتدریج افزایش ابر ،رگبار و رعد و برق در پاره ای نقاط و وزش باد و گرد و خاک
کمینه دمای کرمان:14
بیشینه دمای کرمان:27

Pic
Pic

ما 95 مهمان آنلاین داریم

             چهارشنبه   5 اردیبهشت 1397 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir