اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 29 آبان 96
قسمتی ابری تا ابری،گاهی وزش باد 
کمینه دمای کرمان:1-
بیشینه دمای کرمان:16

پیش بینی 30 آبان 96
کمی ابری ، گاهی افزایش ابر و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:1-
بیشینه دمای کرمان:16

پیش بینی 1 آذر 96
کمی ابری  تا ابری، احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق،گاهی وزش باد   
کمینه دمای کرمان:2
بیشینه دمای کرمان:15

Pic
Pic

ما 7 مهمان آنلاین داریم

             دوشنبه  29 آبان 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir