اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 2 بهمن 96
صاف تا کمی ابری،  وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد وخاک در شرق استان
کمینه دمای کرمان:8-
بیشینه دمای کرمان:11

پیش بینی 3 بهمن 96
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:5-
بیشینه دمای کرمان:19

پیش بینی 4 بهمن 96
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:2-
بیشینه دمای کرمان:18

Pic
Pic

ما 57 مهمان آنلاین داریم

             دوشنبه   2 بهمن 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir