اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 8 خرداد 95
صاف تا کمی ابری،گاهی افزایش ابر و وزش باد و گرد و خاک
کمینه دمای کرمان:15
بیشینه دمای کرمان:36

پیش بینی 9 خرداد 95
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر ،در بعضی ساعات وزش باد  و گرد و خاک
کمینه دمای کرمان:16
بیشینه دمای کرمان: 36


پیش بینی 10 خرداد 95
صاف تاکمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد  و گرد و خاک
کمینه دمای کرمان:15
بیشینه دمای کرمان:35

Pic
Pic

دیدار با رئیس جمهور

سه شنبه, 21 اردیبهشت 1395 ساعت 07:05 سلاجقه
چاپ مشاهده در قالب PDF

 
ما 15 مهمان آنلاین داریم

             شنبه   8 خرداد 1395 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir