اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 7 مرداد 95
کمی ابری ،بتدریج افزایش ابر و رگبار باران در پاره ای نقاط، گاهی وزش باد 
کمینه دمای کرمان:22
بیشینه دمای کرمان:39

پیش بینی 8 مرداد 95
صاف تا کمی ابری ،بعدازظهر افزایش ابر و رگبار باران در پاره ای نقاط ،گاهی وزش باد
کمینه دمای کرمان:22
بیشینه دمای کرمان: 38

پیش بینی 9 مرداد 95
صاف تا کمی ابری ،بتدریج افزایش ابر ورگبار  باران در پاره ای نقاط،گاهی  وزش باد 
کمینه دمای کرمان:20
بیشینه دمای کرمان:35

Pic
Pic

ما 1 مهمان آنلاین داریم

             جمعه   8 مرداد 1395 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir