اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 3 اسفند 96
کمی ابری تا ابری، احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق شمال و غرب استان،گاهی وزش باد 
کمینه دمای کرمان:3
بیشینه دمای کرمان:17

پیش بینی 4 اسفند 96
کمی ابری  تا ابری، گاهی وزش باد 
کمینه دمای کرمان:2
بیشینه دمای کرمان:16

پیش بینی 5 اسفند 96
کمی ابری تا ابری ،بارش در پاره ای مناطق،گاهی وزش باد 
کمینه دمای کرمان:4
بیشینه دمای کرمان:16

Pic
Pic

ما 10 مهمان آنلاین داریم

             پنجشنبه   3 اسفند 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir